De Sifria


 

De Sifria is de bibliotheek van de Joodse Gemeente Breda. Deze bibliotheek, opgericht in 1997, omvat nu al reeds een omvangrijke collectie, bestaande uit boeken op de volgende gebieden:

* Romans van Joodse Schrijvers

* Jeugd: Ivriet en Nederlands

* Joodse religie

* Joodse geschiedenis

* Israel

* Joods Nederland

* Verhouding tot andere religies

* Antisemitisme

* Cultuur en taal

 

Er wordt gewerkt aan een aparte kast met Romans in het Ivriet, zodat ook de Israëlies in Breda e.o uit onze Sifria kunnen lenen.

   
U kunt boeken lenen door het opgeven van naam, adres, email. en tel. nr

Het lenen kost €1,00 per boek per maand.     

 

Boeken die wij dubbel hebben, verkopen wij tegen een schappelijke prijs tijdens de openingstijden en op de jaarlijkse bibliotheekdag., die dit jaar op zondag 19 juni plaats vindt.                                    

 

 WIJ  ZIJN OPEN OP ONDERSTAANDE DATA:

woensdag van 13.00 tot 16.00 u

 

In 2022:

 

Mrt:  9 - 16 - 23

Apr:  13 - 20 - 27

Mei:  11 - 25

Juni: 1 - 22 , (19 juni bibliotheekdag)

Juli en Aug. gesloten ivm vakantie

Sept: 7 - 14 -  21 - 28

Oct:   12 - 19

Nov:   23 - 30

Dec:   14 - 21

 

 


 

 

 

De verschillende verzamelingen worden nog steeds, deels door giften van particulieren, deels door aankopen, uitgebreid. De Sifria fungeert tevens als bewaarplaats voor bijzondere verzamelingen, manuscripten en andere egodocumenten, en boeken, foto’s en documenten over de geschiedenis van Joods Brabant.

 

Schenkingen worden zeer op prijs gesteld. Indien noodzakelijk vindt restuaratie van het boekmateriaal plaats. Een belangrijk onderdeel van de Sifria is de collectie antiquarische en bijzondere boeken, o.m. Talmoedische geschriften, Choemasjiem, Machzoriem en Hagadot.


 

 

 

 

 

 

 

login / aanvragen

headerfoto: Y. van Praagh