Serie:

<< Eerste

< Vorige

Volgende >

Laatste >>

De Sifria


De Sifria is de bibliotheek van de Joodse Gemeente Breda. Deze bibliotheek, opgericht in 1997, omvat nu al reeds een omvangrijke collectie, bestaande uit boeken op het gebied van de joodse religie en traditie, geschiedenis en filosofie. 

 

 

 

 

3 FEBRUARI 2019: BIBLIOTHEEKDAG: 's middags verkoop van dubbele boeken uit de Sifria.

 

De Bibliotheek is in 2019  geopend op de volgende data:

9 jan en 23 jan.

13 febr.

13 mrt en 27 mrt.                                     Al deze data van 13.00 tot 16.00

10 apr.

8 mei en 29 mei

12 juni (14-16 u) en 26 juni.

gesloten in de maanden juli en augustus.

11 sept en 18 sept.

30 oct.

13 nov en 27 nov.

11 dec.


U kunt boeken lenen door het opgeven van naam, adres, email. Het lenen kost 50 c. per boek per maand.

 

Tevens zijn er deelcollecties op het gebied van de jodenvervolging, antisemitisme en contemporaine geschiedenis van Israël. Naast de non-fiction afdeling van wetenschappelijke boeken en naslagwerk is er een afdeling romans en verhalen geschreven door bekende en minder bekende joodse schrijvers.

 

In 2019 wordt er gewerkt aan een aparte kast voor leesboeken in het Hebreeuws, zodat ook de Israëlies in Breda e.o uit onze collectie kunnen lenen.

 

De verschillende verzamelingen worden nog steeds, deels door giften van particulieren, deels door aankopen, uitgebreid. De Sifria fungeert tevens als bewaarplaats voor bijzondere verzamelingen, manuscripten en andere egodocumenten, en boeken, foto’s en documenten over de geschiedenis van Joods Brabant.

 

Schenkingen worden zeer op prijs gesteld. Indien noodzakelijk vindt restuaratie van het boekmateriaal plaats. Een belangrijk onderdeel van de Sifria is de collectie antiquarische en bijzondere boeken, o.m. Talmoedische geschriften, Choemasjiem, Machzoriem en Hagadot.


 

 

 

 

 

 

 

login / aanvragen

headerfoto: Y. van Praagh