De Sifria


 

De Sifria is de bibliotheek van de Joodse Gemeente Breda. Deze bibliotheek, opgericht in 1997, omvat nu al reeds een omvangrijke collectie, bestaande uit boeken op de volgende gebieden:

* Romans van Joodse Schrijvers

* Jeugd: Ivriet en Nederlands

* Joodse religie

* Joodse geschiedenis

* Israel

* Joods Nederland

* Verhouding tot andere religies

* Antisemitisme

* Cultuur en taal

 

Er wordt gewerkt aan een aparte kast met Romans in het Ivriet, zodat ook de Israëlies in Breda e.o uit onze Sifria kunnen lenen.

   
U kunt boeken lenen door het opgeven van naam, adres, email. en tel. nr

Het lenen kost €1,00 per boek per maand.     

 

Boeken die wij dubbel hebben, verkopen wij tegen een schappelijke prijs tijdens de openingstijden en op de jaarlijkse bibliotheekdag., die dit jaar op zondag 19  maart plaats vindt.                                    

 

 WIJ  ZIJN OPEN OP ONDERSTAANDE DATA:

woensdag van 13.00 tot 16.00 u

 


 

 In 2023:

Jan: 11 - 25

Febr: 8 - 22 

Mrt:  8 - 15 - 22 , zon. 19 mrt 13.00 u verkoop boeken

Apr:  gesloten ivm Pesach

Mei:  17 - 24

Juni: 7 - 14 - 28

Juli en Aug. gesloten ivm vakantie

Sept: 13 - 27

Oct:   11- 25

Nov:   8 - 22

Dec:   13 - 20

 

De verschillende verzamelingen worden nog steeds, deels door giften van particulieren, deels door aankopen, uitgebreid.

Op dit moment kunnen er wegens plaatsgebrek voorlopig geen boeken worden aangenomen.

 

De Sifria fungeert tevens als bewaarplaats voor bijzondere verzamelingen, manuscripten en andere egodocumenten, en boeken, foto’s en documenten over de geschiedenis van Joods Brabant.

 

 Een belangrijk onderdeel van de Sifria is de collectie antiquarische en bijzondere boeken, o.m. Talmoedische geschriften, Choemasjiem, Machzoriem en Hagadot.

Deze worden niet uitgeleend. Belangstellenden kunnen ze inzien tijdens de openingstijden van de Sifria.

In 2022/23 heeft Dhr, F. Irrgang veel van de oude boeken gerestaureerd.


 

 

 

 

 

 

 

login / aanvragen

headerfoto: Y. van Praagh