De Sifria


De Sifria is de bibliotheek van de Joodse Gemeente Breda. Deze bibliotheek, opgericht in 1997, omvat nu al reeds een omvangrijke collectie, bestaande uit boeken op het gebied van de joodse religie en traditie, geschiedenis en filosofie. Foto: Yitschak van Praagh.

 

Bibliotheek geopend op iedere 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00 - 16.00 uur, behalve op Joodse feestdagen. Gesloten in de maanden juli en augustus.

 

Tevens zijn er deelcollecties op het gebied van de jodenvervolging, antisemitisme en contemporaine geschiedenis van Israël. Naast de non-fiction afdeling van wetenschappelijke boeken en naslagwerk is er een afdeling romans en verhalen geschreven door bekende en minder bekende joodse schrijvers.

 

De verschillende verzamelingen worden nog steeds, deels door giften van particulieren, deels door aankopen, uitgebreid. De Sifria fungeert tevens als bewaarplaats voor bijzondere verzamelingen, manuscripten en andere egodocumenten, en boeken, foto’s en documenten over de geschiedenis van Joods Brabant.

 

Schenkingen worden zeer op prijs gesteld. Indien noodzakelijk vindt restuaratie van het boekmateriaal plaats. Een belangrijk onderdeel van de Sifria is de collectie antiquarische en bijzondere boeken, o.m. Talmoedische geschriften, Choemasjiem, Machzoriem en Hagadot.


 

 

 

 

 

 

 

login / aanvragen

headerfoto: Y. van Praagh