Activiteiten


Bijeenkomsten

Naast voor religieuze diensten en bijeenkomsten is de synagoge ook regelmatig de plaats waar culturele bijeenkomsten worden gehouden zoals lezingen, lessen, exposities en concerten.
Voor mededelingen over deze activiteiten: zie de Agenda.

Daarnaast biedt de synagoge onderdak aan de bijeenkomsten die worden georganiseerd door de Vereniging Vrienden Synagoge Breda (zie bij Horizontale Menu)

en Finjan (zie Verticale Menu)

Open karakter

De joodse gemeente heeft een open karakter en maakt een integraal deel uit van de Bredase samenleving. De N.I.G Breda neemt, indien mogelijk en als sjabbat of joodse feestdagen dit niet verhinderen, deel aan algemene bijeenkomsten en vieringen. Wij noemen hier slechts enkele terugkerende gebeurtenissen zoals de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei en de herdenking van de Kristallnacht, op of omstreeks 9 november. Leden van de N.I.G. nemen regelmatig op uitnodiging deel aan bijeenkomsten m.b.t. de interreligieuze dialoog met Islam en Christendom, etc.

Rondleiding

Op afspraak kan voor groepen, scholen e.d. in de synagoge een rondleiding met uitleg worden verzorgd. Een beperkende factor hierbij is de hiervoor beschikbare menskracht en deskundigheid, die niet op elk tijdstip aanwezig is. Daarom is het verstandig hiervoor tijdig afspraken te maken.

Neem hiertoe contact op met rondleiding@joodsbreda.nl


 

 

 

 

 

 

 

login / aanvragen

headerfoto: Y. van Praagh