Hakol Magazine


Sinds het jaar 1996 verschijnt enige malen per jaar het blad HaKol, “De Stem van Breda”, het mededelingenblad van de Nederlands Israëlitische gemeente Breda. HaKol is een belangrijk communicatiemiddel. Het blad bevat nieuws en mededelingen uit de Joodse gemeente en het bestuur vertelt de leden zo goed mogelijk wat zich in haar gelederen afspeelt. Hakol bevat altijd een actuele agenda voor de komende feestdagen. Ook de rabbijnen komen aan het woord met een herderlijk schrijven. Er is een beperkte ruimte voor het opnemen van ingezonden brieven, mededelingen etc.

 

Redactieadres. HaKol , Postbus 1934, 4801 BX Breda

info@joodsbreda.nl

 

De redactie is voornemens om in de nabije toekomst artikelen van algemeen belang (tijdelijk) on-line op deze web-pagina te plaatsen. Dit geldt ook voor artikelen uit de plaatselijke pers die in de meest brede zin van belang zijn voor en/of betrekking hebben op de joodse gemeenschap.

 

Voor inlichtingen: stuur dan een e-mail naar met daarin vermeld uw telefoonnummer. Binnen enkele dagen zal er dan contact met u worden opgenomen


 

 

 

 

 

 

 

login / aanvragen

headerfoto: Y. van Praagh