Finjan


Finjan koffieochtenden

 
De maandelijkse Finjan-bijeenkomsten zijn op de eerste plaats bedoeld voor mensen met een relatie met het jodendom of die zich in de periferie van het jodendom bevinden. Deze koffie-ochtenden zijn laagdrempelig en er staat telkens een bepaald thema centraal. Maar overheersend is de gezelligheid onder de aanwezigen en het uitwisselen van wederzijdse ervaringen enz.

In de Finjan-bijeenkomsten wordt geparticipeerd door Joods Maatschappelijk Werk  www.joodswelzijn.nl

 

Indien u meent tot de doelgroep te behoren en belangstelling heeft voor deze bijeenkomsten, of vrijblijvend eens kennis wilt komen maken:
Stuur een e-mail naar finjan@joodsbreda.nl met daarin vermeld uw telefoonnummer.

Binnen enkele dagen zal er dan contact met u worden opgenomen.

 

In maart nemen we u mee op een virtuele trektocht door Israël!


 

 

 

 

 

 

 

login / aanvragen

headerfoto: Y. van Praagh